Business opportunities – MyQ Resort

Introduction

At MyQ Resort, MyQ Safari welcomes all professional partners who are expert at premium restaurants and hotel businesses cooperate in providing the following services:

  • + Room management
  • + Spa
  • + Restaurant
  • + Bar/ Café
  • + Keep fit and healthy service such as: Gym/Yoga/ Health care

Partners will be directly involved through design stage, construction stage, business and management stage. MyQ Safari will support you with space and other services in order to help the cooperation processes in the most favorable way.

Cooperation conditions

MyQ Safari always welcomes the potential partners who have more than 5-year experience in each sectors and interested in this cooperation opportunity to contact us. Conditions and benefits are depended on the particular circumstances. For more information, please contact MyQ Safari.

Contact and Registration

Giới thiệu

Tại khu vực MyQ Resort, MyQ Safari chào đón các đối tác chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn cao cấp tham gia kinh doanh, cung cấp các dịch vụ như:

  • + Quản lý phòng
  • + Spa
  • + Nhà hàng
  • + Bar/ Café
  • + Dịch vụ thể thao như Gym/Yoga/ Chăm sóc sức khoẻ

Tại đây, các đối tác sẽ trực tiếp tham gia xuyên suốt các từ giai đoạn thiết kế, xây dựng cho đến kinh doanh và quản lý các khu vực. MyQ Safari sẽ hỗ trợ bạn mặt bằng và các dịch vụ khác để việc hợp tác được tiến hành một cách thuận lợi nhất.

Điều kiện hợp tác

MyQ Safari luôn hoan nghênh các đối tác có kinh nghiệm trên 5 năm trong mỗi lĩnh vực và quan tâm đến cơ hội này liên hệ với chúng tôi. Các điều kiện và lợi ích là cụ thể với từng trường hợp. Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

Liên hệ và đăng ký

captcha

Click vào đây để biết thêm thông tin chi tiết

Mọi câu hỏi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Hotline: 0963 636363

For more information, please go to Business Opportunities at MyQ Safari

If you have any questions, please contact Hotline: 0963 636363